Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

     Ring til os og få

et godt tilbud!​

Eller send en mail til:​

Almindelige betingelser for salg, levering og montering af køle- og frostrum

1 Anvendelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg fra selskabet, medmindre der foreligger anden udtrykkelig aftale. Eventuelle købsbetingelser, der måtte fremgå af købers dokumenter, er ikke bindende for selskabet, medmindre selskabet skriftlig har accepteret disse betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser har nærværende betingelser forrang for købers betingelser.

2 tilbud, ordre og accept

Tilbud afgivet af selskabet er gældende i 30 dage fra modtagelse, medmindre andet skriftligt fremgår af tilbuddet. De anførte priser er med forbehold og er først endelig bindende for selskabet når disse er blevet bekræftet i ordrebekræftelsen.

3 priser

Alle priser er, medmindre andet fremgår, angivet eksklusiv forsendelse, moms og afgifter.

4 Ejendomsforbehold

Selskabet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil fuld betaling, herunder betaling af renter, moms skatter og afgifter, forsendelse m.v., har fundet sted.

5 Installation og montage

Køber må drage omsorg for, at montagen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at købers eget og andre Leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at sælgers montage kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Køber skal drage omsorg for, at der er ryddeligt, således at montagen kan påbegyndes uden forsinkelse.

Såfremt montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af købers bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det køber at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil

Køber skal meddele sælger om arbejde nævnt i stk. 2-3 får indflydelse på gennemførelsen af leverancen, herunder om idriftsætningstidspunktet forrykkes. Er det tilfældet, rykkes sælgers leveringsforpligtelse tilsvarende. Sælgers omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes købers forhold eller købers andre leverandører, skal dækkes af køber.

Eventuelle arbejder som følge af, at køber ikke ønsker anlægget igangsat umiddelbart efter montering, vil blive betragtet som ekstraarbejde.

Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser.

6 Værneting og lovvalg

Enhver tvist i mellem parterne i anledning af aftalen, disses betingelser, samt enhver tvist vedrørende selskabet skal afgøres efter dansk ret ved selskabets værneting.

Breinholt Service & Montage ApS

8. februar 2018

Kontaktoplysninger

Breinholt Service & Montage ApS

Guldagervej 6b, 8350 Hundslund
Tlf.: 29 60 15 01
E-mail: info@breinholt-servicemontage.dk
CVR: 32158749

Hvorfor vælge os?

Certificeret af Kølebranchens Miljøordning

Køle- og fryseservice siden 2007

Servicerer både private og erhverv

Kvalitetsbevidste og professionelle

Prisgaranti på alle vores ydelser